Почти цял век веригата на добавената стойност в логистиката остава една и съща. Спедиторът получава поръчка за транспорт, създава необходимата организация, взема стоката и я доставя до крайния клиент. Но в последните няколко години новите технологии и бизнес модели в транспорта и логистиката родиха т.нар. FreightTech – дигитални процеси и интегриран интернет-базиран софтуер, обединени под един термин, който ще промени изцяло начина на работа на всички участници в логистичната верига в бъдеще. В следващите няколко публикации ще разгледаме тенденциите в дигитализацията на транспортния бизнес, развитието на авангардните софтуерни решения и възможните пътища за постигане на конкурентно предимство.

FreightTech тенденции 2020

Можем да отличим 6 основни тенденции в създаването и използването на софтуерните решения за транспорта и логистиката от Индустрия 4.0 през тази година, които спомагат за бързото повишаване на производителността и конкурентоспособността на логистичните компании: Софтуер като услуга (SaaS), чиито достъп е чрез интернет браузър до добре защитени компютърни „облаци“, с интегриран вътрешен обмен на съобщения и документи между потребителите. Автоматизация и роботизация на трудоемки и отнемащи време рутинни процеси, чрез което се увеличава бързината на работа и се елиминират човешките грешки. Стандартизация и подбор на блокчейн решения, които да играят ролята на световен стандарт, при които се засилва влиянието на Алианса на блокчейн операторите в транспорта (BiTA), чийто брой вече надхвърля 300 членове. Като водещ стандарт на този етап се очертава TradeLens, разработен съвместно от IBM и Maersk Line. Свързаност на спедиторите, транспортните брокери и клиентите чрез общи мобилни или уеб приложения, които се предлагат от високотехнологичните играчи в индустрията, като Flexport, Uber Freight, Project44 и др. Така „икономиката на споделянето“ се превръща в основна движеща сила. Разполагане на fulfilment центровете и доставните депа в непосредствена близост до клиентите и въвеждането на точни прогнозни времена за доставка с възможности за проследяване в реално време. Засилваща се прозрачност на процесите от използването на сензори, датчици и други контролни измерители, познати като „интернет на нещата“ (Internet of Things)

FreightTech100 на FreightWaves

Изследователският институт FreightWaves (САЩ) вече две поредни години приема номинации за класация на най-иновативните компании в транспорта и логистиката. За първите 100 класирани компании през 2019 г. бяха направени над 500 препоръки. Специален външен панел от оценители и представители на индустрията гласуват кои да бъдат победителите. Окончателните резултати се обобщават и представят от счетоводната фирма Katz, Sapper & Miller (KSM), които правят две отделни класации – Freight.Tech 100 и Freight.Tech 25 на най-иновативните компании. За абсолютен победител и през двете години е обявена компанията Amazon.

FreightTech и бъдещето на индустрията

Според консултантската компания Roland Berger бъдещата дигитална екосистема на транспорта и логистиката ще включва три FreightTech сегмента – аналитичност, автоматизация и интеграция, и четири основни категории – събирателни метаплатформи, интегриращи логистични платформи, оператори на материални активи от следващо поколение и дигитални мрежи. Ето защо днешните логистични компании трябва да направят още сега своя избор в коя категория искат да попаднат и бързо да планират нужните за това ресурси и инвестиции.

Само отличната комбинация и интеграция на посочените три сегмента в единна екосистема от свързани платформи може да доведе до управление на изключенията и оптимизация на доставките в реално време. Ето защо инвеститори от всички краища на света, които разбират нуждата от тази дългоочаквана промяна в индустрията, наляха през 2018 г. в нови технологични стартъпи 2 млрд. щатски долара, а през 2019 г. увеличиха инвестициите до 12,5 млрд. Така общият резултат на дигиталните логистични платформи достигна финансов резултат, който кумулативно би ги наредил на 20-о място в световната ранглиста на 3PL компаниите.

С решение на Министерския съвет от 1 март 2020 година влизат в сила нови правила за движение по републиканската пътна мрежа в България за тежкотоварни автомобили. Става дума за тол системата, която за първи път ще заработи у нас, като първоначално ще важи само за МПС-та с техническа допустима максимална маса над 3,5 т, движещи се по автомагистралите и първокласните пътища.   

Обхват на тол системата

Превозвачите ще плащат такси за движение по общо 3 115 км пътища – 803 км магистрали и 2312 км пътища първи клас. Размерът на тол таксите ще се определя от технически допустимата максимална маса на превозното средство, а също и от екологичната му категория и броя оси.

Отчитане и плащане

Отчитането и плащането на изминатите километри може да стане по два начина – чрез договор с дружество – Национален доставчик на услуга (НДУ) или чрез маршрутна карта.  

Бордово устройство

При първия вариант НДУ ще предоставя бордово устройство за всеки камион. Чрез него ще се генерират данни (тол декларации), необходими за изчисляване на дължимата такса. Данните се обработват от НДУ или от доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ доставчици), с които както потребителят, така и лицето събиращо пътни такси Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) имат сключени договори. Условията и периодичността на плащането се уреждат от клаузите на договора.

GPS тракер

Ако превозното средство разполага с GPS тракер и собственикът му желае то да бъде използвано и за тол таксуването, следва да провери дали фирмата, която е предоставила GPS тракера, има договор с НДУ. Ако такъв е наличен, може да се сключи договор за тол таксуване със съответното дружество. 

Маршрутна карта

Вторият вариант е таксуване чрез маршрутната карта. Това е удобен вариант за непланирани пътувания. Маршрутната карта е предплатена услуга, при която превозвачът избира начална и крайна точка на разстоянието, което иска да измине, като водачът трябва да следва строго определения маршрут. Също така маршрутната карта трябва да бъде използвана до 24 часа след активирането ѝ. Тя може да бъде закупена от Агенция „Пътна инфраструктура“(АПИ) чрез познатите канали за продажба на електронна винетка:

Гратисен период

Тол системата стартира от 1 март, но ще има гратисен период до 27 март, през който тежкотоварните автомобили ще могат да се движат без бордови устройства и GPS тракери за таксуване. Изминатото разстояние ще се отчита само чрез маршрутни карти.

Решението беше взето от правителството, след като премиерът и ресорните министри се срещнаха с представители на Националния съюз на международните превозвачи в България. Причина за срещата беше, че GPS тракерите, с които и сега разполагат родните превозвачи и ги използват в цяла Европа, са несъвместими с тол системата ни.

Литиевите клетки и батерии се класифицират като опасни товари и подлежат на специални регулации при техния превоз съгласно разпоредбите на Европейската спогодба за международен превозн на опасни товари по шосе (ADR, актуална версия 2019).

От 01.01.2020 г. всички производители и дистрибутори на литиеви клетки и батерии и оборудване, захранвано от клетки и батерии, трябва да предоставят преди извършването на транспорта Резюме на доклада от изпитванията (Test Summary (англ.), Prüfzusammenfassung (немски).

Това изискване е базирано на гл. 2.2.9.1.7 g) на ADR  във връзка с Ръководство на ООН за Изпитвания и критерии, част III, подраздел 38.3, параграф 38.3.5 и се отнася за вещества и изделия с UN номера 3090, 3091, 3480, 3481, 3166 и 3171 (ADR 2019).

Не е задължително резюмето на доклада да придружава физически стоката по време на транспорта, но документът трябва да е наличен при поискване от контролните органи.

В практиката това означава, че при заявяване на превоз на литиеви батерии или оборудване, съдържащо клетки и батерии, товародателят или изпращачът трябва да предостави задължително на своя логистичен партньор копие на резюмето от изпитванията или линк към документа, откъдето във всеки един момент той да може да се изтегли. Като алтернативна възможност товародателят може да предостави писмено потвърждение, в което да декларира, че литиевите батерии отговорят на нормативните изисквания и резюме на доклада от изпитванията съгласно Ръководството на ООН за Изпитвания и критерии, част III, подраздел 38.3,  е наличен и може да бъде  намерен на посочените в потвърждението линкове към сайтове.

Резюмето на доклада от изпитванията трябва да съдържа следната информация:

  1. Име на производителя на клетката, батерията или изделието.
  2. Контакти на производителя – адрес, телефон, имейл, уебсайт за повече информация.
  3. Името на лабораторията, извършила изпитванията, вкл. адрес, телефон, имейл и уебсайт.
  4. Уникален номер на доклада за извършените изпитвания.
  5. Дата на доклада.
  6. Описание на клетката или батерията.
  7. Списък на проведените изпитвания и резултати.
  8. Препратка към тестовите изисквания за батерията.
  9. Препратка към ревизиранато издание на Ръководството за изпитвания и критерии, измененията и допълнения, ако има такива.
  10. Подпис с име и позицията на подписалия се като индикация за валидността на предоставената информация.

За повече информация може да се свържете с нашите експерти.

Днес Великобритания се оттегля официално от Европейския съюз. На 29 януари т. г. Европейският парламент одобри споразумението, с което стартира преговорния период между Лондон и Брюксел за бъдещите им търговски отношения. Той ще продължи от  1 февруари до 31 декември 2020 година. Какво ще се случи на 1 февруари т.г.? Накратко – нищо, но и нищо няма да бъде същото. 

От 1 февруари Великобритания ще продължи да бъде част от ЕС, но вече няма да има свои представители в Европейския парламент и на срещите на Европейския съвет. Няма да има и представител в Европейската комисия.  

За гражданите на Великобритания и Европейския съюз нищо няма да се промени, защото всички споразумения, под които Лондон е поставил своя подпис като член на ЕС, остават в сила. Всяко едно от тях, като например споразумението за свободно движение на хора и стоки, ще бъде преразгледано, като крайният срок за това е 31 декември 2020 година. 

Защо нищо няма да е същото? Защото Великобритания вече ще бъде третирана като трета страна от всички членки на общността. Тя вече няма да има глас във вземането на решения, но ще бъде задължена да се съобразява с общата политика на ЕС – поне до края на годината. А това е най-голямата стъпка за излизането на Лондон от съюза, след като преди три години и половина проведе референдума за своето напускане.  

Какво трябва да правим оттук нататък? 

Вече е ясно, че от 1 януари 2021 година ще има нови споразумения. Те неминуемо ще са свързани с такси за внос и износ на стоки от и за Великобритания. А също и с издаването на нови документи.  

При представяне на документи пред митница ще имате необходимост от така наречения ЕОРИ (EORI) номер. Той е задължителен при комуникацията с митниците в целия Европейски съюз и един път получен може да се използва при взаимодействието на лицето с всички митнически администрации на ЕС. Гражданите имат нужда от ЕОРИ номер най-често във връзка с освобождаване на куриерски пратки над 30 лева или пощенски пратки на стойност над 150 евро. ЕОРИ номерът е уникален за всяко лице и може да бъде получен по два начина: 

Вземете решение как да изготвяте митническите си декларации? 

Ще се нуждаете от митнически декларации, ако решите да изнасяте или да внасяте стоки от и за Великобритания след 31 декември 2020 година. На първо място трябва да решите дали ще правите това лично или ще се доверите на митнически брокер. Юнимастърс предлага тази услуга, като за нея може да научите повече тук или да се свържете с нас на customs@unimasters.com или на телефон 0800 800 00.

Ако искате да изготвяте митническите си декларации лично,  бъдете търпеливи, защото скоро ще публикуваме повече информация по тази тема. 

Бъдете информирани

Не спирайте да се информирате за всички решения и споразумения, за които Великобритания и Европейския съюз ще си стиснат ръцете. През следващата една година следете новините от големите международни агенции или се абонирайте за нашия месечен бюлетин, в който ние ще ви изпращаме най-важното, свързано с Брекзит. 

Каквото и да се случи след 31 декември 2020 година, вие можете да разчитате на експертизата на Юнимастърс във всеки един момент. Свържете се с нас и споделете какви транспортни и логистични проблеми имате. А ние ще ви предложим най-удобните за вас решения.