Логистичният модел е сбъркан – ориентиран е към доставчикът, а не към клиентът. В този модел трябва да настъпи промяна в следващите няколко години. Това обяви изпълнителният директор на Юнимастърс Лоджистикс Николай Божилов по време на седмата Логистична бизнес конференция. Тя се състоя на 29 октомври 2019 г. в София, а неин организатор по традиция е сп. “Логистика” и Българска Транспортна Преса. Г-н Николай Божилов представи презентация на тема “Транспорт и Логистика – настояще и близко бъдеще!”.

Според него промяната в логистичния модел вече настъпва на някои места по света и по-конкретно в Азия. Нейните проявления могат да се забележат и в Европа, като касаят най-вече последната миля. 

“Всички сте свидетели на увеличаващия се брой на онези шкафове на куриерските компании, които доставят пратки от електронната търговия. Можете да ги откриете във всеки шопингцентър или супермаркет. Там може да получите пратката си в удобно за вас време”, посочи изпълнителният директор на Юнимастърс. 

Новата тенденция е тези шкафове да се превърнат в един споделен ресурс, който всички превозвачи да имат възможността да ползват. Всеки куриер ще може да си купи един, два, три или “х” на брой шкафове. Тук отново целта и фокусът е върху клиента и неговите нужди. Такава промяна на модела се случва навсякъде в логистичната индустрия. И това е основната червена нишка на промяната. 

Повече за новите тенденции и предизвикателства пред логистичния и транспортния сектор може да научите от видеото.

1. Автономен транспорт

Различни безпилотни превозни средства и други роботизирани иновативни машини играят значима роля в придвижването на стоките по цял свят. Безпилотните превозни средства се управляват от софтуер за картографиране на терена и радари, които отчитат околната среда. Безжична връзка свързва всички подобни превозни средства не само помежду им, но осигурява и обмен на информация между тях и коридорите, по които минават. Целта е да се анализира товаропотокът през даден коридор, за да се осигури по-ефективното му използване и да се предотвратят инциденти.

2. Интелигeнтно складиране

Трансформацията в складовите системи започва още от входящата логистика. Камионите, които са на път могат да комуникират със склада и да изпращат информация към системата му за управление, относно позицията на самото превозно средство и времето му на пристигане. От там интелигентната система, която управлява склада,  може да вземе решения относно рампата, на която да се разтовари камиона, оптимизиране на времето за разтоварване и др

3. Интелигентни транспортни системи ( Intelligent transportation Systems, ITS)

Интелигентните транспортни системи са ново поле, което оказва влияние върху различни елементи от веригата на доставките като управление на транспорта, контрол над превозните средства, методи за контрол и анализ на данните в реално време. В рамките на Логистиката 4.0 една напълно работеща ITS среда може да се използва за: интелигентно паркиране на камиони и управление на зоните за доставка; подпомагане планирането и синхронизирането на различните видове транспорт по време на логистичните операции;

4. Подобряване на качеството на предлаганата услуга и оптимизиране на разходите

Намаляване на броя на човешките грешки и елиминиране на фактора липса на комуникация. Умни устройства подават всичката необходима информация в реално време, което води до икономии от мащаба и много по-добро прогнозиране и планиране на всеки един процес в транспортирането на стоки по суша.

Технологичното развитие в ерата на Индустрия 4.0 оказва влияние върху веригата на доставките в няколко аспекта. От една страна, процесите стават по-отворени и по-гъвкави. Подобрява се комуникацията между участниците, давайки им шанс да изградят интегрирани информационни системи, чрез които да планират и да действат съгласувано. От друга страна, всичко това води до все по-голяма необходимост от прозрачност и значително подобряване на нивото на обслужване на клиента, предлагайки цялостни решения за неговите нужди. Казано накратко, основната цел на всеки един лидер във веригата на доставките се изразява в следните стъпки: