Консерватизмът и инерцията в логистичната индустрия са все още много силни

Как се роди идеята за създаването на „Юнимастърс“?

Спонтанно, както обикновено се случват хубавите неща. Преди 25 години бях запленен от идеята да поставя началото на един нов, нетрадиционен за времето подход, който да обедини усилията на мислещи хора от всички области на транспорта в единен корпоративен център за предоставяне на прозрачни комплексни транспортни решения. Споделих идеите си с няколко колеги от параходство „Български морски флот“ и по насмешливите им споглеждания разбрах, че ме мислят за „превъртял“. Преди две и половина десетилетия терминът „логистика“ бе загадка за повечето транспортни и производствени специалисти по света. Кръстих компанията „Юнимастърс Лоджистикс“ и си казах, че може и да съм мечтател, но рано или късно тази наука ще намери почва и у нас. Защото това е наука, а не занаят. Двадесет години по-късно, в разгара на икономическата криза, когато повечето компании се вайкаха какво да правят, ние обсъждахме планове за двуцифрен растеж и нови идеи и концепции от дигиталния свят, които да направят работата ни с клиентите побърза и по-ефективна.

Какво отличава „Юнимастърс“ от останалите логистични компании в България?

Това, че „Юнимастърс“ е кауза за служителите си и място за работа, на което те идват с желание и усмивка. „Юнимастърс“ е като жив организъм, който притежава търсещ, творчески дух и е съвкупност от „енергийни възли“, в които непрекъснато се обсъждат нови проекти и се сблъскват различни идеи. За нас е изключително важно да чуваме желанията и най-вече критиките на нашите клиенти и партньори, за да вървим напред и да се развиваме с изпреварващи темпове. Натрупаното колективно знание и ноу-хау е толкова богато и комплексно, че за компанията невъзможни проекти няма. Портфолиото от услуги включва от транспорт на малки пратки до цели кораби и самолети с проектни товари. Ние инвестираме непрестанно в хора и „умни“ технологии, които да са стресоустойчиви и пригодни за несигурното ни съвремие на непрогнозируеми промени в търсенето и предлагането.

Каква е формулата на успеха в „Юнимастърс“?

Успехът е много относително понятие с множество измерения. Успехът днес може да е провал утре. За нас в „Юнимастърс“ успехът започва с постоянната промяна, с най-малките вътрешни лични и служебни победи и завършва с добрите думи на доволните клиенти от резултатите на поредния проект. Корпоративната ни инициатива „С нас се работи лесно“, позната като формулата EZ2DBW, е стратегически императив, чрез който се борим да облекчим всяка операция, процедура или процес, който затруднява общуването и взаимодействието с клиентите и партньорите в логистичната верига. Ако е успех, че досега не сме изгубили нито един взаимноизгоден контракт или договор за лошо изпълнение и сме изградили трайни партньорски взаимоотношения с 5000 клиента в над 100 страни по света, значи сме успели. За това много допринася и спортният дух в организацията, който стимулира колективната игра и успешното сглобяване на различни елементи в единен продукт от начало до край.

Има ли проблем с кадрите в логистичния бранш? Как се справя „Юнимастърс“?

Недостигът на квалифицирани кадри в логистиката е глобален проблем. Но в България той е особено остър. Причините са много – непривлекателният публичен образ на индустрията, лошото образование, свободният достъп до европейския пазар, който привлича най-добрите кадри, и влошената пазарна среда. Освен това за тази професия се изисква специална настройка – да си на разположение на клиента или партньора 24/7. А това не се харесва на повечето от младите хора, които предпочитат по-лежерния и спокоен живот и бързо се демотивират от трудностите. Въпреки това при нас имаме чудесни млади попадения, които влагат цялото си сърце и душа в работата. Много е приятно да видиш няколко поколения, които работят рамо до рамо в усвояването на новите информационни технологии и взаимно си помагат при решаването на сложни проблеми.

Kои са според Вас най-големите предизвикателства в бранша?

Логистичната индустрия е изправена пред драматична промяна, която все още малко хора осъзнават. Законодателните и нормативни ограничения на въглеродните и други вредни емисии, изискват транспортни средства от ново поколение – „зелени“ самолети, кораби и автомобили. Прохождането на „напластяващото производство“ чрез триизмерни принтери и „интернет навсякъде“ трасират революционни промени в живота и бита ни. Постоянното скъсяване на сроковете на доставка е едно от най-сериозните предизвикателства. Необходимостта от нова инфраструктура, която да поеме мащабните промени, налагани от е-логистиката, е друго голямо предизвикателство. Но няма нищо по-мотивиращо и по-завладяващо от преодолените пречки, които те тласкат да търсиш нови и нови. И то на фона на една индустрия, в която консерватизмът и инерцията все още са много силни.

Как си представяте компанията след 5 или след 10 години?

Като модерен и „пъргав“ логистичен доставчик с прозрачни в реално време операции и олекотен бизнес модел.