Дигиталното бъдеще на въздушните превози

Цифровизацията е единственият изход за въздушните товари.

Дигитализацията е ключов елемент, който запази въздушната товарна индустрия да остане на повърхността дори по време на Covid-19. Ако бавният темп на приемане и нежеланието сред заинтересованите страни да се включат, са били разговорите преди, пандемията променя това. Доставчиците на цифрови услуги отчитат безпрецедентен скок в трафика и търсенето, докато продажбите се извършват в рекордно времеви период.

Светът е във виртуална война срещу пандемията Covid-19. Докато вирусът поставя нови предизвикателства всеки ден, човечеството се занимава с намирането на решения и иновациите за борба с него. Индустрията на въздушни товари не прави изключение. Авиокомпаниите, спедиторите, летищата и наземните оператори играят своята роля в иновациите и намирането на решения. Но най-неволната помощ дойде от дигиталната технология, която позволи на индустрията не само да запази социалното дистанциране, но и да предвижва въздушния товарен поток по-ефективно.

Общността на въздушия транспорт е изправена пред няколко предизвикателства, включително намаления капацитет, внезапното нарастване на търсенето, особено за медицински консумативи, липсата на работна ръка и покачването на цените.

Зависимостта на въздушния товар от хартиени носители

Индустрията за въздушни товари до голяма степен е хартиена индустрия. 30 вида документи и 124 копия хартия трябва да се придвижват заедно с въздушен товар, от изпращача до получателя.

В някои случаи документацията за въздушен товар се изпраща отделно от товара чрез експресни куриери. Електронните документи нямат този проблем.

Повечето, ако не всички авиокомпании, все още обработват много хартиени документи и имат специални екипи, които ги обработват. Обикновено те проверяват ръчно коректността на данните и вписват най-важните аспекти в своите системи. Това изисква физическо присъствие на тези екипи, които в някои случаи могат да бъдат до 100 служители. Електронните документи биха позволили тази работа да се извършва дистанционно, докато се работи от разстояние.

За една голяма цифрова екосистема се изисква всички заинтересовани страни да се обединят и да работят съвместно.

Дигитализацията не е започнала преди два месеца. Започна преди няколко години и през последните две години се наблюдават по-големи стъпки и по-бърз напредък в тази посока. Covid-19 само засили нуждата от издръжливост и пъргавина. Повече от всякога е важно да има прозрачен достъп до наличните цени и капацитет, заедно с възможността да се резервират незабавно.

Индустрията за въздушен товарен превоз все още има големи възможности да дигитализира процесите, процедурите и как взаимодействат спедиторите и авиокомпаниите.

Цифровизацията не е просто по-ефективен начин за правене на бизнес- това е и единственият начин да се намали ръчната обработка на информацията.

Digital Air Cargo – Концептуална и технологична революция

Ключът към ефективността и рентабилността в търговията е способността да се съчетае предлагането с търсенето на неговата оптимална пазарна цена и да направи това ценообразуване достъпно за клиентите – всичко това в реално време.

По същия начин непрозрачността създава неефективност или позволява капацитетът да се разхищава.

Оптимизиране на пазарните цени и капацитет най-накрая ще се превърнат в стандарт за въздушните товари – ако индустрията е в състояние да следва примера на други индустрии, възползвали се от тази цифрова промяна, включително пътнически въздушни пътувания, които са използвали дигитализацията, за да постигнат тази цел.

Дигиталната ера въведе множество технологични решения, които правят скрития капацитет видим и достъпен за пазара – не само оптимизиране на съществуващия пазар, но и разширяване на пазара.

Но промяната, която тези компании направиха, беше преди всичко промяна в културата и бизнес модела.

Редица стъпки, които бяха въведени,  доведоха не само до по-ниски разходи за авиокомпаниите и повече удобство за потребителите, но също така и до по-доброто използване на капацитета на авиокомпаниите и подобрена рентабилност.  Наблюдава се ръст на приходите на авиокомпаниите, намаляване на цената за потребителите и увеличаване на търсенето.

Въздушните товари са съвсем друга история

За индустрия, чиято основна добавена стойност е скоростта, въздушните превозвачи са далеч по-бавни и по-малко ефективни при продажбата на пространството под палубата, отколкото пътническите резервации на горната палуба.

По-голямата част от резервациите на товари все още се извършват по телефона и по имейл, като неотдавнашно проучване показва, че спедиторите често чакат 2-3 дни, само за да получат оферта. Осъществяването на резервация може да отнеме и няколко часа, може да се извърши само в работното време на авиокомпаниите и рядко включва гарантирано място в определен полет. И докато хартиените пътнически билети отдавна са изчезнали, половината от въздушните товарителници все още са хартиени.

Тези ръчни процеси, които започват с въздушните превозвачи, през агенти за продажба на въздушни товари и се стига до спедиторите, умножават неефективността и изоставането. Например информацията за типична резервация се въвежда повторно 97 пъти (IATA данни) през целия процес на резервация, умножавайки шансовете за грешки и закъснения.

Но промяната вече е възможна

Digital Air Cargo (DAC) е концепцията, около която въздушните товари могат да бъдат трансформирани както в културно, така и в технологично отношение. DAC картографира цялата екосистема, която може да свърже превозвачите, спедиторите и агентите за продажба на въздушни товари, за да даде възможност в реално време да се съпостави капацитетът с търсенето на оптимизирани цени. Крайният резултат ще бъде – товарът, който отнема 2-3 дни от запитването до доставката, намалени разходи, подобрени фактори на натоварване и приходи и доволни клиенти. Наличието на по-добро обслужване на по-ниски цени с по-малко режийни разходи ще разшири пазара за всички.

Тази културна промяна – решението да се предприемат необходимите стъпки за оптимизиране на операциите – ще доведе до следните ключови промени в традиционния бизнес модел на въздушни товари:

-Единно ценообразуване в световен мащаб вместо различни цени, предлагани на различни държави или различни канали.

-Динамично ценообразуване, заместващо сезонните цени и ad hoc преговори – дава възможност, например, чрез индексирани курсове, които могат да се адаптират и реагират на пазарните реалности.

-Стандартни BSA (двустранни споразумения за сигурност) вместо неформални споразумения и резервации.

Технологичните решения, необходими за изпълнение на тази визия, вече са налични и включват:

-Управление на капацитета, дигитализирано и актуализирано в реално време.

-Управление на приходите чрез динамично ценообразуване в реално време, което отговаря ежедневно на капацитета и пазарните условия.

-Електронни платформи, които позволяват на клиентите 24-часов автоматизиран достъп до капацитета на превозвача.

-Бърз процент на реакция – всичко това трябва да може да се осъществи почти моментално, за да даде на клиентите вида онлайн услуга, която очакват в различните отрасли.

Въпреки че промените, необходими за достигане до там, не са лесни, Digital Air Cargo представлява смелата възможност за авиокомпаниите да направят въздушните товари по-евтини, по-бързи и по-надеждни.

Какво представлява електронното резервиране на въздушен товар?

Най-просто казано, електронното резервиране на въздушен товар е напълно електронно. Цялата трансакция, от заявка за резервация до плащане, се извършва онлайн. Чрез въвеждане на данни, като летища, тегло, размери и дати, може да се резервира товарен слот на самолет с потвърждение от авиокомпанията. Електронното резервиране на въздушен товар значително оптимизира процеса, така че може да бъде завършено за минути, вместо за дни.

Електронното резервиране на въздушен товар започва с директна връзка между спедитора и превозвача, който предава заявката за резервация в реално време на превозвача и получава отговор няколко минути по-късно. Искането за резервация е интегрирано с вътрешната система за резервации на превозвача, а в идеалния случай и тяхната система за капацитет. 

Защо всъщност изостава във времето?

Дори когато се предлага електронно резервиране на товари, то много често не е напълно електронно. Информацията за капацитета, например, е достъпна само по електронен път.

Всяка авиокомпания използва различен технологичен сет – и често множество неинтегрирани технологични сетове. Информацията за капацитета, например, често е в различен софтуер от резервациите. Плащанията са в друг. Различните софтуерни системи не си говорят помежду си. Дори ако авиокомпания дигитализира своята система за резервации, тя ще трябва да дигитализира както плащанията, така и системата за капацитет и след това да я интегрира със системата за резервации, за да може да предложи наистина електронна резервация на въздушен товар.

Доверието е важно

Не всички отрасли са еднакво отворени за промяна. Лесно прехвърляме пари на приятели и на свободна практика, като докосваме бутоните на смартфоните, но когато става въпрос за неща като доставка на лекарства, например,  хората не са толкова отворени към онлайн процесите.

Има нещо повече относно движението на стоките, отколкото изглежда на пръв поглед.  Спедиторите изграждат бизнес с клиенти въз основа на доверие и от своя страна трябва да се доверят на доставчиците на логистика, които използват. Спедитори, които имат добри отношения с авиокомпания, ще използват услугите на тази авиокомпания. Но ако използването на тази авиокомпания означава, че пратката на клиента седи на летището за една седмица и тяхната верига за доставки се провали, този спедитор ще загуби клиент – и репутацията си. Когато оцеляването зависи от доверието, промяната идва бавно.

В резултат на това превозвачите години наред пренебрегваха логистичните технологии. Нямаше натиск от спедиторите към авиокомпаниите да модернизират своите услуги, тъй като техните клиенти предпочитаха човешко взаимодействие по телефона, за да гарантират, че пратките им са правилно обработени. Надеждността, честността и доверието струват на спедиторите много повече, отколкото бързина, цена и лекота на използване.

Промяната носи възможности. Авиокомпаниите, предлагащи товарни електронни резервации, са първите на пазара с нов канал за продажби – улавяне на пазарен дял с малко конкуренция. Спедиторите, които възприемат електронните резервации, са първите, които печелят предимствата, спестявайки време и пари чрез намаляване на разходите, съкращаване на времето, необходимо за печелене на клиенти с до 65% и повишаване на производителността с 15% или повече. Тези печалби от своя страна се превръщат в по-доволни клиенти, които резервират повече.