Фулфилмънт услугата - разход или добавена стойност?

В последните години електронната търговия на дребно в световен мащаб заема все по-голям дял от всички продажби на дребно. За 2019 година 14.1% от всички продажби са извършени онлайн, което се равнява на оборот от 3.5 трилиона щатски долара. Тенденцията е до 2023 година онлайн продажбите да достигнат дял от 22% от всички продажби. Все повече малки и големи компании се ориентират към този вид търговия – някои, го използват като допълнителен канал за разпространение на техните стоки и услуги, надграждащ физическите им обекти, други се базират изцяло на този начин на търговия. Успешният процес на електронната продажба минава през избирането на правилния продукт, неговото адекватно позициониране на пазара, достигане до желаната аудитория, самата продажба и на финала, подготовката на пратката и доставката до клиент. Големите търговци разполагат с финансовия ресурс да обезпечат всички етапи от този процес, разбирайки важността на всеки един от тях в краткосрочен и дългосрочен план. Те инвестират не малко средства и в последната, но не и по значимост, част на процеса – подготовката и доставката до краен клиент. Именно това е причината големите търговци да развиват собствени фулфилмънт центрове, които поемат цялостния логистичен процес по прием на стоки от доставчици, складиране, обработка на постъпилите поръчки от онлайн магазина – което се случва в реално време, своевременна подготовка на пратката за изпращане, избор на оптималния куриер според изискванията на купувача, изпращане на информация за статуса на поръчката към клиента. Фулфилмънт центровете разполагат и с кол център, който обработва клиентски обаждания, свързани с поръчките – от искания за пренасочване на пратки до въпроси свързани с продуктите и рекламации. Гладкото и безпроблемно извършване на продажбата и доставката до нейния получател, според неговите изисквания и очаквания, в дългосрочен план води до увеличаване на удовлетворените и лоялни клиенти на онлайн търговеца. Несъмнено води и до ръст на продажбите и намалява отказаните и върнати поръчки, поради грешка или прекалено дълго време за доставка.

По-малките онлайн търговци, често компании, състоящи се от няколко човека, а и в доста от случаите от един – собственикът, се опитват да обхванат сами целия процес – всичко свързано с маркетирането на продукта, оптимизацията на сайта, продажбите, комуникацията с клиент, както и всички детайли по доставката. Истината е, че трудно могат да се справят сами, особено когато продажбите се увеличават. В несвойствения за тях процес по уточняване на клиентските поръчки, комуникация с куриери и подготовка на пратки, губят фокуса над основната си дейност – да продават, да продават и да продават.
Аутсорсването на тази финална част от продажбите – логистиката, не би трябвало да се приема като разход по обслужването на дейността, а като инвестиция в развитието и. Както е споменато по-горе в статията, безпроблемното извършване на продажбата и доставката до нейния получател, според неговите изисквания и очаквания, води до повече доволни клиенти.

В последно време на нашия пазар се появиха компании, които предлагат фулфилмънт услуга за онлайн търговци, опериращи на българския и международния пазар. Предимствата, които един фулфилмънт център може да предостави посредством API интеграция с електронен магазин са:

– Коопериране само с един доставчик на склад, складова услуга, транспорт и куриерска услуга, като не се налага да се правят договорки с различни доставчици и електронният търговец да се ангажира с различни взаимоотношения, процеси, контракти.
Сигурност, че всяка поръчка в електронния магазин се комисионира и подготвя в реално време и се доставя с най-правилния куриер, според изискванията на клиента.
Увереност, че пратките на електронния търговец се изпълняват без грешка, тъй в конкретната pick and pack зона се обработват само негови стоки от едни и същи служители.
– Електронният търговец получава обратна връзка от системата за наличности и намаляващи количества от дадени продукти.
– Платформата предоставя пълна прозрачност както за електронния търговец, така и за свързаните субекти – други складове, куриери и пр.
Не се налага електронният търговец да координира ежедневния процес – всичко се управлява от доставчика на e-fulfillment решението и платформата.
– Възможност за директно и автоматично съобразяване с предпочитанията на клиентите относно начина на доставка.
– При различни размери на опаковки, възможност за директна насока от системата, коя опаковка да бъде използвана за дадената поръчка.
Няколко нива на контрол и удостоверяване, че са комисионирани правилните продукти и опаковка, както и финалното изпълнение на заявката готова за експедиция.

В допълнение електронните търговци, които ползват фулфилмънт услуга, ще могат да оптимизират разходите си за наемане на складови помещения, комунални услуги, заплати за персонал, като елиминират често срещания проблем с текучество на кадри и обучение на нови такива. Ще заплащат само за складово съхранение и то единствено на конкретните стоки и за конкретни операции по тяхната подготовка и експедиция. За всеки разход онлайн търговецът ще има съответния приход от продажба.

Ние, в Юнимастърс, винаги сме имали стремежа да отговаряме на клиентското търсене и потребности, да бъдем иновативни и в крак с съвременните логистични решения и услуги. За подробности относно предлаганата от нас e-fulfillment услуга, кликнете тук или се свържете с нас на следните контакти:

Т: 0800 800 00

Е: customerhub@unimasters.com