Нови изисквания за уведомяване на системата RO e-Transport

От 1 юли 2024 г., в Румъния влиза в сила изискването за уведомяване на системата RO e-Transport и придобиване на UIT кодове за всички международни пратки, не само за тези с висок фискален риск. Това се отнася за пратки с тегло над 500 кг или със стойност над 2000 евро, както влизащи, така и излизащи от Румъния. Декларацията трябва да бъде попълнена от получателя или изпращача в Румъния и може да бъде подадена до три дни преди натоварването, но не по-късно от деня на натоварването. UIT кодът остава валиден за 15 дни за международни пратки и 5 дни за вътрешни пратки. Шофьорите трябва да представят UIT кода по време на инспекции от властите. Това изискване не се отнася за пратки от страни извън ЕС или за директни транзитни пратки, въпреки че трансбордирането в Румъния все пак трябва да бъде регистрирано.

Разбиране на системата RO e-Transport на Румъния:

Системата RO e-Transport се използва за наблюдение на автомобилния транспорт на стоки с висок фискален риск и международния автомобилен транспорт в рамките на Румъния. Министерството на финансите, чрез Националната агенция по приходите и Румънската митническа власт, управлява системата, за да контролира транспортирането на стоки в страната. Основните цели са да се намали укриването на данъци, да се намали разликата в ДДС и да се предотврати незаконната търговия.

Документът RO e-Transport трябва да съдържа следната информация:

  • Данни за изпращача и получателя на стоките 
  • Характеристики и стойност на транспортираните стоки 
  • Местата на натоварване и разтоварване, както и подробности за типа транспорт

След като транспортът бъде регистриран, системата генерира UIT код, който уникално идентифицира стоките. Този код трябва да бъде ясно видим на транспортния документ.

За въпроси или допълнителна информация можете да се свържете с нас на следните контакти:

Т: 0800 800 00