Фармацевтична логистика

Фармацевтичната индустрия стои на ръба на невероятни пробиви, когато става въпрос за управление на веригата на доставки.

Фармацевтичната логистика, това е основно подробна координация на сложна операция, включваща много хора, съоръжения или доставки с транспорт на фармацевтични продукти. Фармацевтичните продукти са безценни, често скъпи и понякога животоспасяващи продукти, така че фармакологичните услуги са изключително важни. Тези продукти трябва да стигнат до местоназначението си и трябва да стигнат бързо и безопасно. С този процес има много предизвикателства, пред които може да се изправи логистичната компания.

-Липса на координация

Понякога липсата на координация може да бъде най-големият проблем, пред който е изправена фармацефтичната логистична индустрия. Хората винаги се нуждаят от лекарства или някакъв вид медикамен и ако логистичните компании не са координирани, клиентите може в крайна сметка да се задоволят с по-евтини или дори фалшифицирани алтернативи. Тези фалшиви фармацевтични продукти могат да навредят много на пациентите, нуждаещи се от техните лекарства.

-Контрол на температурата

В по-голямата си част почти всички фармацевтични продукти трябва да се съхраняват при определена температура през периода на транспортиране от мястото на изпращане до местоназначението. Идеята зад контрола на температурата е да се уверим, че лекарствата действително са полезни за пациентите, които ги приемат. Някои фармацевтични продукти могат да се дегенерират, ако температурата, при която се съхраняват, не е правилна. Ето защо много логистични компании трябва да предлагат опции за товарен контрол с контрол на температурата, както правят диверсифицираните транспортни услуги.

-Управление на склад

Глобалният фармацевтичен пазар почти се е удвоил през последните 10 години, което е довело до увеличаване на обема на продажбите и проникване в развиващите се страни по целия свят. Фармацевтичната индустрия трябва да разчита в голяма степен на логистичните услуги за тази задача. Все по-атрактивните пазари, повишената видимост във веригата на доставки и намаляването на разходите направиха тази нужда още по-реална.

Разширяването на електронната търговия и появата на 3PL логистични компании увеличиха предизвикателствата пред складирането. Лекарствата, които изискват специален температурен контрол по време на доставка се нуждаят и от същия контрол при съхранение. Проследимостта в склада е важна за управлението на веригата на доставки и проследяване на запасите. Воденето на точна инвентаризация по всяко време е основният фокус. Складовете, в които се съхраняват лекарства и медицински консумативи, трябва да отговарят на строги изисквания за чистота, контрол на температурата и обучен персонал.

В миналото предимно производството на лекарства трябваше да се наблюдава непрекъснато и да бъде одитирано. Сега, а и в бъдеще, все повече наблюдения и одити ще бъдат насочени и към логистичния аспект, за да може целият логистичен цикъл да отговаря на изискванията и да ги поддържа. Компаниите ще трябва да създадат структурирана програма за вътрешен одит, която включва контролни списъци за вътрешен одит и инструменти за одит на външни доставчици на логистика. Планът за вътрешен одит не се отнася само до спазването на правителствените разпоредби – той е и инструмент за рационализиране на процесите и стремеж към оперативни постижения. Пълният одитен план трябва да включва управление на риска за всеки аспект от веригата на доставки.

Когато фармацевтичните компании работят с правилните логистични компании, повечето от тези проблеми са решени. С опции като LTL товарни услуги, който пазар е оценен на около $ 35 милиарда, товарите с контролирана температура и прецизна координация се обработват без проблем.

За всеки бизнес намирането на надежден транспорт за техните продукти е основен приоритет. Ако нямат собствен парк от камиони, те вероятно зависят от логистични компании. Товарните превозвачи разполагат с подходящите знания и инфраструктура, за да превозват почти всичко от точка А до Б. Фармацевтичната индустрия обаче представлява предизвикателство за превозвачите на товари.

-Проследимост и видимост на продуктите

Възможността за локиране на пратка навсякъде по света е от голямо значение, особено когато се отнася за медицина. Всяка компания, която произвежда стоки, иска да знае къде са техните продукти по всяко време. С нарастването на 3PL услугите в логистиката и електронната търговия това изискване за информираност става все по-важно.  В повечето случаи производителят знае само кога продуктите им ще бъдат експедирани и кога ще пристигнат на местоназначението. Фармацевтичните компании трябва да знаят къде са техните продукти на всеки етап от логистичния цикъл, за да гарантират, че са спазени съответните разпоредби.

– Липса на глобален стандарт

Контролът на температурата е важен аспект при транспортирането на лекарства и ваксини. Много от тези продукти трябва да се държат в определен температурен диапазон, в противен случай те ще се развалят и ще станат безполезни. На глобалния пазар, разпоредбите за регулиране на транспорта на температурно-чувствителни продукти, се различават в отделните държави. Тъй като регулаторите проверяват всяка фармацевтична компания за съответствие, те трябва да проверят избраната от тях транспортна компания, за да се уверят, че и те отговарят на всички разпоредби. Одитът на външни доставчици не е невъзможен, но и не е лесен, особено ако дадена компания използва повече от един превозвач или спедиторски партньор. Европейският съюз (ЕС) бавно прилага последователни практики в тази насока, при своите страни членки. Проблемът е, че САЩ имат различни разпоредби, както Канада, Мексико и Япония. Проследяването на различните разпоредби в отделните държави е трудна задача.

– Очаквайки неочакваното

Поради непрекъснатото нарастване на температурно-чувствителните продукти, неочаквани събития, които се случват по време на транспорта, са постоянно предизвикателство. Без значение колко внимателно наблюдавате доставчиците на услуги и спедиторите, грешки ще се случват. Закъснения при митниците, стачки, екстремни метеорологични условия, са събития, които не можете да предвидите. Какъвто и метод на доставка да изберете, все пак трябва да отчетете до известна степен тези непредвидени събития. Това може да означава използване на допълнителни опаковки, изпращане на по-малки пратки или избягване на страни, които имат строг граничен контрол. Доставчиците на логистичната услуга трябва да направят тези неочаквани обстоятелства част от своите вътрешни одити, за да проверят собствената си готовност за справяне с различни проблеми.

Глобалните разпоредби за проследяване на товари, разпространението на интернет и напредъкът в приложенията- Софтуер като услуга (SaaS), създадоха перфектен сценарий, където потенциалът на цифровите платформи може да бъде напълно реализиран.

Понастоящем индустрията се стреми към създаването на мрежи, чрез които да добавят стойност на цялостния процес, от край до край. Тези мрежи използват обобщени и разпределени данни и процеси, за да подобрят видимостта и прозрачността по веригата на доставки.

Видимостта по веригата на доставки е един от основните стълбове на бъдещата добавена стойност. Към днешна дата видимостта е ограничена до непосредствени партньори по веригата чрез доставки от точка до точка. Това е мястото, където платформата, базирана на мрежа от свързани партньори, може да бъде истински реорганизатор. Чрез свързване и обмен на информация в контекста на единна мрежова платформа, остарелите методи за данни и комуникация в крайна сметка се разбиват, създавайки прозрачност и видимост в цялостния процес, което води до невероятни възможности, които могат да доведат до добавена стойност.

Като част от промяната в мисленето и стремеж към добавяне на стойност, логистичните компании трябва също така да мислят по-широко за своята роля, как управляват собствените си процеси и как се ангажират с партньорите по доставките. Един от начините, по които това се проявява, е в преминаването от разчитане само на системите, които помагат за автоматизиране на отделни процеси на компанията, към заемане на гледна точка от край до край през гледната точка на мрежата.

Все още има значителна стойност в системите, процесите и операциите, които гарантират, че продуктът се произвежда, опакова и разпространява правилно. Но това е интегрирането на всички данни, генерирани от тези системи в мрежата, на едно място, където експоненциалната стойност започва.

Създаването на мрежа от партньори по веригата за доставки, помага на бизнеса да спазва разпоредбите, фокусира се във възможността бизнеса да извлече пълния потенциал от тази съществуваща и свързана мрежа. Създаването на платформи ще позволи на клиентите да се възползват от съществуващите възможности, като например безпроблемен обмен на данни в B2B, и създаване на нови инструменти, които да използват мрежовите взаимоотношения, които вече са установили.

Мрежата се превръща в по-богат и всеобхватен „цифров близнак“ на веригата на доставки.

В крайна сметка целта на индустрията е да даде възможност на хората и бизнеса да правят повече заедно, а това означава да се създаде голяма, мащабна платформа, която свързва бизнеса, хората и процесите заедно.

От години фармацевтичната индустрия е линейна и работи в рамка. Тъй като трансформацията продължава да се случва, тези бариери ще се сринат, тъй като компаниите по веригата на доставки искат да работят заедно за решаване на критичните индустриални предизвикателства. Мрежовата платформа може да помогне за разрушаването на тези стени и може да спомогне за улесняване на сътрудничеството в реално време и подобряване на процесите на веригата за доставки, извън предишната една или две допирни точки нагоре или надолу по веригата, които съществуват в момента.