Морски и пристанищен център Логикорп - модерният подход при обработката на контейнеризирани товари

Чрез новоизградения център за морски и пристанищни услуги “Логикорп” Юнимастърс издига обслужването на контейнеризираните товари през пристанище Варна Запад на качествено ново ниво, характерно само за специализираните терминали в развитите икономически зони по света. Центърът се намира в Индустриална зона “Юг” на гр. Девня и е разположен в непосредствена близост до входа на пристанищния контейнерен терминал. В него се извършват операции по обработка, управление и контрол на транспортно-логистичните дейности на Юнимастърс в региона.


Строителството на новия морски и пристанищен център стартира в края на 2017 година, а терминалът влезе в експлоатация през 2019 година. Контейнерното депо е проектирано от Hamburg Port Consulting – световно известен пристанищен консултант, който е проектирал над 1400 морски терминала и депа по света. В организацията на процесите са използвани най-модерните цифрови технологии за обработка и обмен на данни, а операциите по съхранението, обработката и ремонта на голямотонажни контейнери, трейлери и други транспортни средства отговарят на най-високите международни стандарти.


Терминалът е с обща площ от около 20 000 м², от които 8000 м² служат за съхранение на контейнери. Морски и пристанищен център Логикорп разполага още със съвременни сервизни съоръжения, митнически склад, модерен крос-док за претоварване на цели и групажни контейнери, 3PL услуги и куриерски дейности както и високотехнологичен склад с корабни резервни части и корабно снабдяване.

 

Контейнерното депо е разделено на три блока, единият от които служи за съхранение на хладилни контейнери. Претоварната техника включва два специализирани високоповдигача “Калмар” с височина на повдигане от 16 300 мм, което създава възможност за подреждане на контейнерите на 6 реда във височина, както и мотокари и газокари за бързо обслужване на агрегатите на хладилните контейнери. Депото е проектирано така, че да може да приеме 200 х 20′ контейнера на земя, разделени на един блок от 110 слота, един блок от 54 слота и един блок от 36 слота. При подреждане на контейнерите на 6 реда капацитета на депото достига 1200 х 20′ стандартни контейнери или 500 х 40′ high cube контейнери.

 

На територията на “Логикорп” са обособени две специални зони за доставка и получаване на стоки. При приемане или експедиране на празен контейнер всеки шофьор идва с дигитализиран наряд, който съдържа уникален QR код. Служител на депото сканира този код и така автоматично извлича цялата необходима информация, която е нужда за локализирането и идентифицирането на конкретния контейнер. Едновремено с това калмаристът получава информация кой контейнер трябва да бъде натоварен, както и в кой сектор и на кое място в депото може да бъде открит. Всички тези операции автоматично се отразяват както в системата на депото, така и в тази на съотвения клиент, заявил поръчката на контейнера. Вземането на празен контейнер в морски и пристанищен център Логикорп трае между 2,5 и 3 минути – от влизането на камиона, товаренето и напускането на депото от автокомпозицията. Целият процес е системно интегриран със Salesforce платформата на Юнимастърс, в която екипа на вътрешните контейнерни превози може да следи в реално време автомобилите и да поддържа връзка с техните водачи.

 

Юнимастърс работи от години върху дигитализацията на дейностите си, както и на всички процеси по обработката, управлението и контрола на операциите, включително и комуникацията със своите клиенти. В основата на всичко е стремежът на групата към висока производителност и висока добавена стойност за клиентите чрез предоставянето на лесни и иновативни решения за техните логистични нужди. Повече за възможностите на морски и пристанищен център Логикорп гледайте във видеото .