Бизнесът на дигиталните спедитори вече заема 20-о място в световната ранг листа на 3PL компаниите

Почти цял век веригата на добавената стойност в логистиката остава една и съща. Спедиторът получава поръчка за транспорт, създава необходимата организация, взема стоката и я доставя до крайния клиент. Но в последните няколко години новите технологии и бизнес модели в транспорта и логистиката родиха т.нар. FreightTech – дигитални процеси и интегриран интернет-базиран софтуер, обединени под един термин, който ще промени изцяло начина на работа на всички участници в логистичната верига в бъдеще. В следващите няколко публикации ще разгледаме тенденциите в дигитализацията на транспортния бизнес, развитието на авангардните софтуерни решения и възможните пътища за постигане на конкурентно предимство.

FreightTech тенденции 2020

Можем да отличим 6 основни тенденции в създаването и използването на софтуерните решения за транспорта и логистиката от Индустрия 4.0 през тази година, които спомагат за бързото повишаване на производителността и конкурентоспособността на логистичните компании: Софтуер като услуга (SaaS), чиито достъп е чрез интернет браузър до добре защитени компютърни „облаци“, с интегриран вътрешен обмен на съобщения и документи между потребителите. Автоматизация и роботизация на трудоемки и отнемащи време рутинни процеси, чрез което се увеличава бързината на работа и се елиминират човешките грешки. Стандартизация и подбор на блокчейн решения, които да играят ролята на световен стандарт, при които се засилва влиянието на Алианса на блокчейн операторите в транспорта (BiTA), чийто брой вече надхвърля 300 членове. Като водещ стандарт на този етап се очертава TradeLens, разработен съвместно от IBM и Maersk Line. Свързаност на спедиторите, транспортните брокери и клиентите чрез общи мобилни или уеб приложения, които се предлагат от високотехнологичните играчи в индустрията, като Flexport, Uber Freight, Project44 и др. Така „икономиката на споделянето“ се превръща в основна движеща сила. Разполагане на fulfilment центровете и доставните депа в непосредствена близост до клиентите и въвеждането на точни прогнозни времена за доставка с възможности за проследяване в реално време. Засилваща се прозрачност на процесите от използването на сензори, датчици и други контролни измерители, познати като „интернет на нещата“ (Internet of Things)

FreightTech100 на FreightWaves

Изследователският институт FreightWaves (САЩ) вече две поредни години приема номинации за класация на най-иновативните компании в транспорта и логистиката. За първите 100 класирани компании през 2019 г. бяха направени над 500 препоръки. Специален външен панел от оценители и представители на индустрията гласуват кои да бъдат победителите. Окончателните резултати се обобщават и представят от счетоводната фирма Katz, Sapper & Miller (KSM), които правят две отделни класации – Freight.Tech 100 и Freight.Tech 25 на най-иновативните компании. За абсолютен победител и през двете години е обявена компанията Amazon.

FreightTech и бъдещето на индустрията

Според консултантската компания Roland Berger бъдещата дигитална екосистема на транспорта и логистиката ще включва три FreightTech сегмента – аналитичност, автоматизация и интеграция, и четири основни категории – събирателни метаплатформи, интегриращи логистични платформи, оператори на материални активи от следващо поколение и дигитални мрежи. Ето защо днешните логистични компании трябва да направят още сега своя избор в коя категория искат да попаднат и бързо да планират нужните за това ресурси и инвестиции.

Само отличната комбинация и интеграция на посочените три сегмента в единна екосистема от свързани платформи може да доведе до управление на изключенията и оптимизация на доставките в реално време. Ето защо инвеститори от всички краища на света, които разбират нуждата от тази дългоочаквана промяна в индустрията, наляха през 2018 г. в нови технологични стартъпи 2 млрд. щатски долара, а през 2019 г. увеличиха инвестициите до 12,5 млрд. Така общият резултат на дигиталните логистични платформи достигна финансов резултат, който кумулативно би ги наредил на 20-о място в световната ранглиста на 3PL компаниите.