Тол система в България - какво трябва да знаем? 

С решение на Министерския съвет от 1 март 2020 година влизат в сила нови правила за движение по републиканската пътна мрежа в България за тежкотоварни автомобили. Става дума за тол системата, която за първи път ще заработи у нас, като първоначално ще важи само за МПС-та с техническа допустима максимална маса над 3,5 т, движещи се по автомагистралите и първокласните пътища.   

Обхват на тол системата

Превозвачите ще плащат такси за движение по общо 3 115 км пътища – 803 км магистрали и 2312 км пътища първи клас. Размерът на тол таксите ще се определя от технически допустимата максимална маса на превозното средство, а също и от екологичната му категория и броя оси.

Отчитане и плащане

Отчитането и плащането на изминатите километри може да стане по два начина – чрез договор с дружество – Национален доставчик на услуга (НДУ) или чрез маршрутна карта.  

Бордово устройство

При първия вариант НДУ ще предоставя бордово устройство за всеки камион. Чрез него ще се генерират данни (тол декларации), необходими за изчисляване на дължимата такса. Данните се обработват от НДУ или от доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ доставчици), с които както потребителят, така и лицето събиращо пътни такси Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) имат сключени договори. Условията и периодичността на плащането се уреждат от клаузите на договора.

GPS тракер

Ако превозното средство разполага с GPS тракер и собственикът му желае то да бъде използвано и за тол таксуването, следва да провери дали фирмата, която е предоставила GPS тракера, има договор с НДУ. Ако такъв е наличен, може да се сключи договор за тол таксуване със съответното дружество. 

Маршрутна карта

Вторият вариант е таксуване чрез маршрутната карта. Това е удобен вариант за непланирани пътувания. Маршрутната карта е предплатена услуга, при която превозвачът избира начална и крайна точка на разстоянието, което иска да измине, като водачът трябва да следва строго определения маршрут. Също така маршрутната карта трябва да бъде използвана до 24 часа след активирането ѝ. Тя може да бъде закупена от Агенция „Пътна инфраструктура“(АПИ) чрез познатите канали за продажба на електронна винетка:

  • на касите на областните пътни управления – чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво
  • на терминал за самотаксуване – чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво
  • по електронен път – от сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение

Гратисен период

Тол системата стартира от 1 март, но ще има гратисен период до 27 март, през който тежкотоварните автомобили ще могат да се движат без бордови устройства и GPS тракери за таксуване. Изминатото разстояние ще се отчита само чрез маршрутни карти.

Решението беше взето от правителството, след като премиерът и ресорните министри се срещнаха с представители на Националния съюз на международните превозвачи в България. Причина за срещата беше, че GPS тракерите, с които и сега разполагат родните превозвачи и ги използват в цяла Европа, са несъвместими с тол системата ни.