Юнимастърс отново се довери на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, като доставчик на зелена енергия

Коледа е време за пожелания, но и за нови планове и действия.

За втора поредна година ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД се довери на своя дългогодишен доставчик ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги при закупуването на енергия, произведена по екологичен път.  

Документът, гарантиращ използването на 100 % зелена енергия за период от две години, беше връчен на изпълнителния директор г-н Николай Божилов, от г-жа Албена Лазарова – търговски директор в ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги и г-жа Теодора Кирякова – мениджър продажби.

Юнимастърс e водещ международен доставчик на логистични услуги, който предлага широка гама от иновативни дигитализирани решения в областта на транспорта, спедицията, логистиката и цялостното управление на веригата на доставките.

“Като отговорна и иновативна компания Юнимастърс се стреми да подкрепя всяка инициатива, която  помага за опазването на околната среда. Използването на енергия, добита само от възобновяеми източници е цел, която сме си поставили още преди 15 години, и която следваме неотстъпно и до този момент. ”- сподели г-н Николай Божилов.

В допълнение към използването на екологично чиста енергия в своите административните сгради, Юнимастърс полага непрестанни усилия за намаляване на въглеродния отпечатък от дейността на компанията, като инвестира в транспортни средства от последно поколение, енергоспестяващо осветление и офис техника, както и в дигитализацията на работните процеси, което води до чувствително намаляване на използването на хартия. 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Компанията издава Удостоверения за зелена енергия в уверение на това, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници. Документът се базира на Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.