Юнимастърс използва 100% зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

За четвърта поредна година Юнимастърс се довери на своя дългогодишен доставчик ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги при закупуването на зелена енергия, добита от 100% възобновяеми източници.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Николай Божилов получи специалени плакети, гарантиращи че електроенергията, доставяна във всички офиси на компанията, обслужвани от енергийното дружество, е произведена по екологичен път. Удостоверенията бяха официално връчени от г-жа Албена Лазарова – търговски директор и г-жа Теодора Кирякова – старши мениджър продажби в ЕНЕРГО-ПРО.

Вече 32 години Юнимастърс предлага иновативни решения в областта на транспорта, спедицията, логистиката и цялостното управление на веригата на доставки, като не пести усилия в следване на зелената идея и интегриране на загрижеността за околната среда в своите ежедневни дейности.

“Като отговорна компания смятаме, че целесъобразното взаимодействие с природата и използването на енергия, добита по екологичен начин, е правилният подход към опазване на нашата планета и нейните ресурси”, сподели г-н Божилов при връчването на удостоверенията. “Благодарение на ЕНЕРГО-ПРО и предлаганата от тях услуга за доставка на 100% зелена енергия съумяваме да дадем своя принос за устойчивото енергийно развитие в страната“, допълни той.

Г-жа Албена Лазарова от своя страна заяви: „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги отчита все по-засилен интерес от компаниите у нас към снабдяване със зелена енергия. Радваме се, че нашият дългогодишен клиент Юнимастърс поддържа своята последователна политика към опазването на планетата от вредните емисии във всички свои дейности и се надяваме и други да последват техния пример“.

​​Наред с използването на 100% зелена енергия в офисите и складовете на Юнимастърс в стратегията на компанията за 2025 г.  е заложена цел за минимизиране на вредните емисии чрез използване на повече екологични превозни средства, намаляване броя на празните курсове или използването на електромобили за вътрешна дистрибуция. Същевременно се цели и намаляване на общата консумация на енергия, стремеж към по-малко отпадъци и подобрена ефективност на ресурсите.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Популяризирането на зелената идея е сред водещите приоритети на компанията. За разлика от централите, работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Компанията беше първият доставчик на електроенергия у нас, който стартира издаването на удостоверения за зелена енергия, които се базират на гаранции за произход, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Само през изминалата година десетки клиенти на енергийния търговец се сдобиха със специалния документ, който удостоверява, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници.