Складови операции по време на пандемия

Добри практики при складовите операции по време на пандемия 

 

С обявяването на извънредно положение в България заради разпространението на коронавируса и възникналата кризисна ситуация в цял святпред Юнимастърс бяха поставени два много важни въпроса: “Как да предпазим здравето на служителите си?” и “Как да не прекъснем­­­ веригата на доставки към нашите клиенти?”.

 

В подобна ситуация здравето и сигурността на всички служители е от първостепенно значение и затова първите действия трябва да бъдат насочени към осигуряването на лични предпазни средства, дезинфектанти, ограничаване на достъпа до склада, както и реогранизация на всички процеси. 

 

Повече по тази и останалите теми обсъждани по време на уебинара “Въздействието на COVID-19 върху логистиката – предизвикателства и възможности”, организиран от Юнимастърс по повод Европейския ден на веригата на доставките,можете да откриете тук

 

Какви са добрите практики при операциите по обработка на пратки в складовете по време на пандемията COVID-19?

 

  • Лични предпазни средства

 

За всеки служител, работещ в складовите операции трябва да бъдат осигурени по няколко маски за многократна употреба и даимат на разположение и ръкавици за еднократна употреба, които задължително ползват по време на работния процес.

 

  • Дезинфекция

 

На ключови места в складовите площи да се поставятдезинфектанти. Има няколко вида препарати на различни основи, които са подходящи за дадената ситуация. Препоръчително е също набавянето на пръскачки и промишлен дезинфектант, с които да бъдат третирани възлови точки в складовата база – съблекални, врати, рампи, щори, техника, пратки. Назначаването на отговорници за тази дейност във всяка смяна е желателно, за да се гарантира нейното стриктно спазване и изпълнение. 

Ограничен достъп 

 

Ограничаването на достъпа до складовите площи е една от първите мерки, които да бъдат взети по време на пандемия. Въвеждането на рестрикции за достъпа до склада, като например – обособяване на специален вход и изход за шофьори, служители и клиенти е добра практика с цел свеждане до минимум на контакта между външни лица и складовия персонал. 

Важно е служителите да приемат изключително сериозно взетите от организацията мерки, за да може работните дни в ситуацията на криза да минават спокойно и без излишни тревоги.

 

Освен въвеждането на мерки за превенция от разпространение на заразата, другпроблем, пред който са изправени компанията, са километричните опашки по границите и закъснението на всички международни камиони, което неминуемо дава отражение и на складовите операции.

“Върху този факт за съжаление ние нямаме никакъв контрол, но трябваше да се вземат ключови решения, за да може да удовлетворим желанията на нашите клиенти”, призна Митев.

 

Реорганизация на работното време 

 

За да бъде запазено високото качество на работа, се наложи реорганизиране на работното време. В централния склад на компанията в София е изготвен график за оптимизация на натрупаните отпуски. Заради очаквания пик на разпространението на COVID-19 е създадена 14-дневна ротация на хората в отпуск. 

 

“В друг наш склад преминахме от двусменен режим на три смени, за да увеличим диапазона от време, в който можем да работим с клиенти. В наш склад в провинцията влиза в сила и нощна смяна, която ще облекчи една от вътрешните ни групажни линии”, каза още мениджърът складови операции и ръковод складовете на Юнимастърс.

 

Стриктен контрол при обработката на пратки 

 

Служители в склада работят с ясната представа, че ситуацията за всички търговски фирми в момента е изключително сложна. “Всяка наша грешка би била голям проблем, затова въведохме двойни и тройни проверки на изходящата стока, за да минимизираме възможните неблагоприятни последици към нашите клиенти”, каза Найден Митев.

 

Ефективност на процесите 

 

По думите му ситуацията на криза има и положителни страни. Времето, в което всички са максимално фокусирани, е благоприятно и за драстични подобрения в складовите операции. Много от взетите мерки до момента, от гледна точка на оптимизация на работното време, входящия и изходящ контрол, администрацията на амбалажи, комуникация с клиенти, ще останат и след приключване на извънредното положение. 

 

“В дългосрочен план смятам, че това ще породи задоволство във всички наши клиенти”, убеден е Митев.

 

Поради естеството на работа складовите работници няма как да работят с отдалечен достъп. За разлика от тях голяма част от спедиторите и планьорите са home office, което прави нуждата от адекватна и навременна комуникация есенциална за работния процес.

 

Нови канали за комуникация 

 

“За много кратко време успяхме да излезем от рамката на предоставените ни работни имейли и системи. Взаимодействието между склад и транспорт се пренесе на едно по-добре ниво. Активно транспортните отдели държат връзка по телефон, viber, messenger и други платформи с ръководните позиции в складовете”, разкри Найден Митев и допълни, че това безспортно подобри рекациите на всички засегнати брънки от веригата на доставките в нашата организация.

 

Работен процес извън установените норми 

 

В дадената ситуация клиенти на Юнимастърс могат да разчитат на изключителна гъвкавост в обработката на пратките им. Отдел “Складови операции” оказва необходимото съдействие на транспортните ни отдели да смекчи влиянието на по-големите транзитни времена, породени от задръстванията по границите. Така вече е факт и складова обработка в неделен ден, който по традиция е бил винаги почивен.

 

Кризата с коронавируса оказва негативно влияние на всичко около нас, но що се отнася до складовите операции в Юнимастърс несъмнено ще извадим положителни изводи и от това ще спечелят най-вече нашите клиенти.

 

За всички възникнали въпроси можете да се свързвате с Клиентски център на телефон 0800 800 00 или на имейл customerhub@unimasters.com.