Защо морските групажи сe превръщат във все по-предпочитана и икономична алтернатива за вашите доставки

Икономиката на споделянето е в своя възход по чисто икономически и екологични съображения. Тя засяга създаването на нови бизнес модели, включващи сътрудничество и обмен чрез платформи, които свързват хората, като им позволяват да предоставят услуги или съвместно използване на активи, ресурси, време, умения и капитал. В областта на логистиката също виждаме нейното нарастващо приложение с увеличаването на използването на групажните превози, като възможност за повече гъвкавост при управление на стоковите наличности. Това е една от причините, поради която морските групажи (LCL) започват да придобиват все повече смисъл за много търговски и производствени компании. В исторически план всички сме учили и чели, че масовото производство и масовите превози на големи обеми са икономически по-издържани. Но времената се променят.

Днес за някои бизнеси предимствата на масовото производство не са вече толкова големи по отношение на финансовата и екологична цена, която заплащат за него. Ресурсите и местата за съхранение не са вече в такъв излишък, както преди. Много производители съкращават жизнения цикъл на продуктите си и предпочитат да имат минимални нива на складови наличности за да отговорят на бързо променящите се изисквания на своите клиенти на едро и дребно. Те все по-често прилагат подхода “според търсенето” (on demand) при настройването на техните производствени мощности.

Групажните превози позволяват да се постигне по-бърз оборот на наличностите, както и водят до по-нисък риск и по-ниски разходи за съхранение. Групажните сервизи са висша степен в развитието на всеки вид транспорт, като едно от решенията за прилагане на “Just-In-Time” концепцията в много индустрии и в същото време те са предизвикателство за логистичните компании, които ги оперират, тъй като изискват сериозно ноу-хау, развита партньорска и складова мрежа и отлична организация на доставките до вратата на клиента.

При морския транспорт това се изразява в консолидиране на много и различни пратки в един групажен контейнер по износ или внос (LCL = Less-Than-a-Container-Load) с възможност за вдигане и доставка на пратките от и до вратата на търговците. Консолидацията в отправното пристанище, както и деконсолидацията в дестинация се извършва в складовете на логистични компании, специализирани в този вид транспорт. За всяка пратка се издава отделна морска товарителница (коносамент). Клиентите могат да се възползват от споделянето на пространството и разходите за транспорт на един контейнер с още други като тях с възможност да планират доставките си, да поддържат само необходимата складова наличност и по този начин да оптимизират разходите си.

Юнимастърс има традиции в организирането на морски групажен транспорт (LCL) по внос и износ от и до България до и от всички световни дестинации през Варна, Солун, Пирея, Констанца и западно-европейски портове в зависимост от конкретните изисквания на клиента за транзитно време, цена и маршрут. Постоянно надграждаме постигнатото до момента с нови решения и директни сервизи, даващи възможност за оптимизиране веригата на доставките на нашите клиенти.

Предлагаме и железопътен групажен транспорт от Китай с кратки транзитни времена от под 28 дни от врата в Китай до врата в България и Румъния. Естествено можете винаги да се обърнете към нас, ние сме тук за да ви помогнем със съвет, консултация по текущ казус и оферта.